Pestprotocol

Als sportbedrijf voor (ook) de jeugd heeft Manege Veldt ook te maken met alle facetten van de opvoeding en het opgroeien van jeugd in het algemeen.

Ook pesten kan gebeuren binnen onze Manege. Het gebeurt gelukkig niet vaak maar vanwege de grote impact van pesten voor betrokkenen willen we als Manege Veldt een duidelijke lijn uitzetten om op gelijke manier om te gaan met pesterijen.

Wat verstaan we onder Pesten

   • Schelden of schreeuwen
   • Bedreigen
   • Aan elkaar zitten / vechten
   • Ongewenste bijnamen gebruiken
   • Buitensluiten / isoleren
   • Aan elkaars spullen zitten
   • Iemand uitlachen
   • Reageren op iemands uiterlijk/discrimineren
   • Klikken
   • Online pesten (cyberpesten) via Social Media

Meer informatie over pesten vindt je ook op; https://www.stoppestennu.nl/pesten

Hoe gaan we om met pesten

Melding van pesterijen kunnen komen van lesgevers, ouders, of  onze lesklanten zelf. De melding kan worden gecommuniceerd aan betrokken lesgevers, personeel of het bestuur van onze Manege.

Informatie wordt verzameld bij alle betrokkenen.

In overleg met de betreffende lesklant, ouders en lesgever(s) worden de maatregelen vastgesteld die genomen gaan worden. Bij herhaling doorlopen we enkele stappen en maatregelen die in sterkte toenemen.

De resultaten van de genomen maatregelen worden teruggekoppeld aan en geëvalueerd met de lesklant, ouders, lesgever(s) en bestuur.

 

Wat doen wij:

1 Het aanspreken van de betreffende lesklant (en) op hun gedrag.

2 De betreffende lesklanten worden persoonlijk aangesproken. Er wordt melding gemaakt bij hun ouders/verzorgers van hun aanwezigheid bij pesterijen.

3 Schorsing van 1 week. Dit betekent dat aanwezigheid op de Manege niet op prijs word gesteld. De ouders worden op de hoogte gebracht van de situatie en medegedeeld dat het deelnemen aan activiteiten en lessen op onze Manege op het spel staat.

4 De betreffende lesklant en zijn/haar ouders/verzorgers worden vervolgens op de hoogte gebracht van het feit, dat de betreffende lesklant niet langer welkom is op de Manege.

 

Als Manege Veldt hebben we als doel om vreugde in de sport te beleven. Wij hopen daarom ten zeerste dat iedereen zich zal inzetten dit protocol zo min mogelijk nodig te laten zijn. Pesten gaat hoe dan ook ten koste van het plezier en de vreugde binnen onze Manege.

 

Bestuur en medewerkers Manege Veldt