Regels

Hieronder treft u onze regels aan.

 • Rijbaanregels
  • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-138:2012 teken te dragen
  • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige schoenen met een hak, gecombineerd met chaps
  • Ruiters dienen tijdens het rijden geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen
  • Ruiters op de linkerhand hebben voorrang, draf en galop hebben voorrang op stap
  • Uitstappen doe je op de tweede hoefslag
  • Niet halt houden of achterwaarts gaan op de hoefslag
  • Op- en afstijgen op de AC-lijn
  • Hou altijd voldoende afstand (voor en achter) en tussenruimte (naast) tussen de paarden
  • Zorg ervoor dat je een andere ruiter niet hindert
  • Houd rekening met elkaar en wees beleefd tegen elkaar
  • Controleer goed of u de bak kunt betreden of verlaten, kondig dit ook aan en voorkom hinder
  • Tijdens het rijden moeten de bakdeuren of het hek van de buitenbak dicht blijven en is het niet de bedoeling dat u als toeschouwer bij de ingang blijft staan
  • Het is verboden op de bakrand te zitten of staan
  • Rijden gaat voor longeren, wandelen en los zetten
  • Er mag maximaal een paard/pony worden gelongeerd en alleen longeren in de binnenbak als de weersomstandigheden het niet toelaten om buiten te longeren en de longeersingel bezet is
  • Springen  moet worden gevraagd als er ook andere ruiters in de bak rijden
  • In de buitenrijbaan, 2de binnenrijbaan en longeersingel is loszetten niet toegestaan
  • Loszetten is toegestaan in de paddocks
  • Ruim het altijd hindernismateriaal op
  • Paarden mogen niet zonder toezicht in de grote binnenrijbaan loslopen
  • Paarden mogen tijdens het loslopen niet worden opgejaagd (denk om onnodige blessures, het is altijd beter een paard na het rijden los te zetten)
  • Instructie wordt alleen gegeven door gecertificeerde instructeurs die bij de directie bekend zijn en waarvan een kopie/scan van diploma aanwezig is
 • Iedere ruiter die instructie volgt dient een lesovereenkomst getekend te hebben
 • Iedere ruiter die gebruik maakt van de rijbanen terwijl er lespaarden en/of lespony’s ook gebruik maken van de rijbaan dient een lesovereenkomst getekend te hebben
  • Behoudens ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien
  • Manegelessen hebben altijd het 1e recht om de rijbaan van de keuze van de instructeur te gebruiken
  • Honden zijn niet toegestaan in de bak
  • Als er werkzaamheden worden verricht in de bakken (harken, sproeien, los zetten manegepaarden en pony’s) kan de bak niet voor vrij rijden gebruikt worden.
  • Iedere ruiter dient gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels
  • Iedereen dient de rijbaanregels in acht te nemen
 • Stal en huisregels
  • Een ieder dient zich in de accommodatie en rond de rijbaan rustig te gedragen
  • Zet een paard/pony nooit aan de teugels vast
  • Loop nooit vlak achter een paard langs, wil je een paard passeren laat dit dan weten
  • Paard/pony nooit onbeheerd laten staan
  • Om ervoor te zorgen dat je paard er netjes uitziet, moet je hem voor het opzadelen helemaal poetsen. Behalve dat de meeste paarden dit erg lekker vinden, voorkomt het drukplekken en wondjes op de rug (onder het zadel) en is het ook een goede goede massage voor hun huid.
  • Eén van de belangrijkste dingen die je moet doen vóór en na het rijden is het uitkrabben van hun hoeven.
  • Na gebruik van poetsspullen, deze weer terug leggen in de poetsbak
  • Zadels en hoofdstellen worden na de les zorgvuldig opgeborgen, het bit afspoelen en het sjabrak netjes onder het zadel zodat deze kan drogen
  • De stalgang dient vrij te blijven, het is niet toegestaan spullen voor de stal te laten liggen of aan de stal te hangen
  • Ruim paarden poep op, ook al is het niet van je eigen paard
  • Kruiwagen dienen altijd leeg teruggeplaatst te worden op hun plek
  • Houdt de stallen, het erf, kantine en toiletten opgeruimd, netjes en schoon
 •  Glas en glazen (flesjes) mogen niet meegenomen worden uit de kantine of van het terras
  • Plastic, papier en afval is uitermate schadelijk voor paarden. Vuilnis dient daarom te worden geworpen in de afvalbakken. Dit geldt ook voor sigarettenpeuken.
  • Geen afval en troep in de waterafvoeren gooien en vegen
  • Je mag nooit zelf hooi, voer en andere spullen van de manege pakken
  • Aanwijzingen van het stalpersoneel, de directie en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden
  • De boxen zijn slechts toegankelijk voor de eigenaren van de paarden (pony’s) en hun vaste bijrijders/verzorgers deze dienen bekend te zijn bij directie en stalpersoneel (uitgezonderd dierenartsen, hoefsmeden, directie en stalpersoneel)
  • Honden moeten aan de riem, uitlaten buiten het terrein en poep direct opruimen, honden mogen niet in de rijbaan en het land komen
  • Er geldt een maximum snelheid van 5 km per uur (stapvoets) op het erf
  • Men dient altijd voorrang te verlenen aan voetgangers en dieren
  • Zorg bij het parkeren van u auto (en trailer) dat dit niet belemmerend werkt voor anderen, niet parkeren voor de kantine, naast de stapmolen, of bij de strooiselstal
  • Roken is nergens op het terrein toegestaan, Manege Veldt is een rookvrije Manege
  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties in de kantine of op het terras te nuttigen
  • Het is niet toegestaan buiten de kantine of op het terras alcoholhoudende drank te nuttigen
 • Regels voor pensionklanten
 • Bij weide gang dient diegene die zijn paard als ene laatste uit het land haalt ook het laatste paard binnen te halen
 • Instructie wordt alleen gegeven door gecertificeerde instructeurs die bij de directie bekend zijn en waarvan een kopie/scan van diploma aanwezig is
 • Het bespreken van de bak voor privéles dient minimaal 24 uur van tevoren worden doorgegeven of afgezegd
 • Het zelf plaatsen van (zadel)kasten is niet toegestaan
 • Rijden gaat voor longeren, wandelen en los zetten
 • Er mag maximaal een paard/pony worden gelongeerd en alleen longeren in de binnenbak als de weersomstandigheden het niet toelaten om buiten te longeren en de longeersingel bezet is
 • Springen  moet worden gevraagd als er ook andere ruiters in de bak rijden, maximaal 1 hindernis, alleen in de grote binnenbak
 • Ruim het altijd hindernismateriaal op
 • Paarden mogen niet zonder toezicht in de bak loslopen, loszetten mag alleen in de grote binnenbak
 • Paarden mogen tijdens het loslopen niet worden opgejaagd (denk om onnodige blessures, het is altijd beter een paard na het rijden los te zetten)
 •  Strooisel wordt 3 keer per week verstrekt (maandag, woensdag en vrijdag) en dient van tevoren genoteerd in de strooiselmap (hierin staan ook de kosten en regels vermeld)
 •  Het is niet toegestaan eigen (zadel)kasten te plaatsen
 •  Voor het stallen van een trailer dienen de instructies van de directie opgevolgt te worden
 •  Na gebruik van de spuitplaats dient deze altijd netjes achter gelaten te worden
 •  Het is niet toegestaan lege boxen, gangen of andere ruimtes te gebruiken voor opslag van spullen
 •  Eén dek of deken mag aan de box gehangen worden
 •  Maximaal 2 balen strooisel mogen voor de box staan
 •  Maximaal 1 goed afsluitbare ton mag voor de box staan
 •  Mestvorken en kruiwagen dienen op de aangegeven plek gestald te worden
 • Als er iemand privé les heeft, dan is het de bedoeling dat andere ruiters (die gebruik maken van de rijbaan) de ruiter voorrang geven en geen overlast veroorzaken